דפי פרשת שבוע מאת הרב שמעון גולן

דפי עיון לפרשת שבוע. נכתבים ע"י הרב שמעון גולן מאפרת,

ומוקדשים לעילוי נשמתה של צורית.

ניתן לקבל דפי פ"ש קודמים ע"י פניה לאימייל irdavid@zahav.net.il

שנה פרשה PDF WORD
תש"ע וזאת הברכה PDF WORD
תש"ע האזינו PDF WORD
תש"ע ניצבים וילך PDF WORD
תש"ע כי תבוא PDF WORD
תש"ע שופטים PDF WORD
תש"ע ראה PDF WORD
תש"ע עקב PDF WORD
תש"ע ואתחנן PDF WORD
תש"ע דברים PDF WORD
תש"ע מטות מסעי PDF WORD
תש"ע פינחס PDF WORD
תש"ע בלק PDF WORD
תש"ע חקת PDF WORD
תש"ע קרח PDF WORD
תש"ע שלח PDF WORD
תש"ע בהעלותך PDF WOED
תש"ע נשא PDF WORD
תש"ע במדבר PDF WORD
תש"ע בהר-בחוקותי PDF WORD
תש"ע אמור PDF WORD
תש"ע אחרי מות-קדושים PDF WORD
תש"ע תזריע מצורע PDF WORD
תש"ע צו PDF WORD
תש"ע ויקרא PDF WORD
תש"ע תצוה PDF WORD
תש"ע תרומה PDF WORD
תש"ע משפטים PDF WORD
תש"ע יתרו PDF WORD
תש"ע בשלח PDF WORD
תש"ע בא PDF WORD
תש"ע וארא PDF WORD
תש"ע שמות PDF WORD