ממשיכי הדרך- תינוקות ע"ש צורית

מס'

שם

תאריך לידה

משפחה

1

צוּרִי יאיר

י"ב באדר א' תשס"ח

אוברמן אורן ועדיה

2

נֹעם צוּרי

י"ד באדר ב' תשס"ח

צוקר יפתח ושירה

3

חרות צוּרִיָה

ב' בסיון תשס"ח

אלטברג יוסי ושני

4

אחיעד צוּר

י"ד בתמוז תשס"ח

וילוז'ני איתן ומורית

5

עקיבא צוּריאל

כ"ז בתשרי תשס"ט

אימבר שחר וחמדת

6

אילת צֳרי

ח' באדר תשס"ט

אימבר אריאל ורבקה

7

טל צְרוּיָה

י"ז בניסן תשס"ט

אימבר אמיתי ואפרת

8

צוּרִית

ד' באב תשס"ט

זימרן אהד ואורלי

9

צוּר יוֹחַי

ל' תשרי תש"ע

צימבליסטה יאיר וכרמית

10

אִיתי צוּרִי

כ"א בטבת תש"ע

דיטשר יאיר והדס

11 צורי מיכאל ט"ו בחשון תשע"א דיאמנט אלעד ומוריה
12  צור יעקב    קלנגל אדוה ואביחי