צור מעוז – גמ"ח משאבות חלב

אמהות יקרוֹת!  

בשעה טובה

נפתח בקריית משה גמ"ח למשאבות חלב "צוּר מָעוֹז".

לעילוי נשמת צורית מרים ז"ל בת הדסה רחל

 משאבות חלב- ידניות וחשמליות.

 לפרטים: משפחת ירוֹן

רח' קרית משה 21 ירושלים

טלפון  02-6527961 / 052-4875999