ספרית השאלה ב"אולפן העולה"

הדסה, אמא של צורית, מלמדת ומנהלת את "אולפן העולה" בבית מיטשל, ברח' סוקולוב 15 בירושלים.

תלמידיה הרבים של הדסה רצו להשתתף באבלה של המשפחה והחליטו לתרום ולהעמיד ספריה ובה ספרים לרווחת העולים והתלמידים באולפן,

לזכרה של צורית מרים ירון ז"ל.