ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

את שרותה הצבאי עשתה צורית במחלקה לתרבות תורנית. כמורה בבי"ס האר"י בצפת וכמדירה במרכז קליטה צה"ל 9 בצפת. גם כאשר התבקשה לשמש כרכזת ארצית של המורות חיילות במחלקה לתרבות תורנית בצה"ל, התנתה צורית את הסכמתה בכך שישאירו אותה עם חניכיה בצפת.

במחלקה לתרבות תורנית החליטו להנציח את זיכרה של צורית בדרך מקורית, בדיוק כפי שאהבה צורית.

כתבו חוברת של מערכי שיעור בנושא: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". החוברת הופצה לכל המורות חיילות כדי להכין שיעורים ולהדרכת התלמידים.

כריכת החוברת                   מבוא